Optimalizace webu pro vyhledávače

Optimalizace pro vyhledávače, označována zkratkou SEO, z anglického Search Engine Optimization, je souhrnem metod, jejichž cílem je zajistit, aby se konkrétní určitá webová stránka zobrazovala na předních místech ve výsledcích vyhledávání internetových vyhledávačů. SEO webu je možné využít jak ve prospěch návštěvníka stránek, kdy stránky jsou přehledné a s relevantními informacemi, tak ve prospěch vlastníka stránek za účelem dosažení zisku, ne vždy však ve prospěch čtenáře.

Webové vyhledávače mají svoje metody a algoritmy, kterým se techniky SEO snaží vyjít vstříc. Současně počítají například s tím, že většina uživatelů při vyhledávání věnuje pozornost jen několika prvním odkazům.

seo tablet marketin

SEO nástroje mohou poskytovat provozovatelé vyhledávačů i provozovatelé internetových stránek.  Mohou být vytvořeny vlastní podpůrné programy a webové stránky.  

Mezi etické metody SEO patří důraz na kvalitní a unikátní, pravidelně aktualizovaný obsah. Důležité je správné používání html a xhtml tagů, nadpisů a titulků. Krátká, srozumitelná a neměnná URL adresa může podpořit zájem ostatních uživatelů odkazovat na tuto stránku. Naopak dlouhá a nesrozumitelná adresa spíše odrazuje. Zpětné odkazy na stránku zvyšují její hodnocení u vyhledávačů, proto má svůj význam i budování zpětných odkazů. Hodnocení vyhledávačů výrazně zvýší i aktivita na sociálních sítích, zejména sdílení a komentáře jsou vyšším indikátorem kvality než například počet zpětných odkazů.

seo ruce káva

Existují i neetické, podvodné metody pro zlepšení pozice webových stránek ve výsledcích vyhledávání. Jedná se především o spam a oklamání robotů, kdy se autor snaží o zobrazení jiného obsahu vyhledávacím robotům než ostatním návštěvníkům. Využívá se i skrytý text, který návštěvníka neruší, protože je zobrazen extrémně malým písmem nebo je ukryt v kaskádových stylech.